Kdo jsme?


VB-Consulting se profesně orientuje jako poradenská a realizační firma se zaměřením na poskytování služeb v oblastech: 


1. Bezpečnostní poradenství dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti:


a) k vydání "Prohlášení podnikatele" pro stupeň utajení VYHRAZENÉ

b) k získání "Osvědčení podnikatele" a/nebo fyzické osoby pro stupeň utajení DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘÍSNĚ TAJNÉ

c) Servisní smlouvu na "udržování" systému po vydání prohlášení podnikatele (VYHRAZENÉ) nebo Osvědčení podnikatele (DŮVĚRNÉ a výše). Vzhledem ke specifikám vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb. zajistíme trvalý servis tak, aby podnikatel splňoval veškeré zákonné požadavky vyplývající z výše uvedeného zákona a vyhnul se tak hrozbě odebrání osvědčení a/nebo finančním postihům a dalším dopadům s tím souvisejících.

Vlastní zkušenost je k nezaplacení. Více jak 25-ti letá zkušenost v oblasti utajovaných informací. Do roku 2004 ve státních službách a od roku 2005 v soukromém sektoru. Umíme skloubit možnosti a požadavky zákazníka s literou zákona 412/2005 Sb. a příslušných vyhlášek, tak abychom pomohli nalézt optimální řešení, jaký rozsah a jaký stupeň utajení zvolit, včetně objasnění zákonných lhůt a vytvoření návrhu celkového časového rámce.


2. Bezpečnostní poradenství k ochraně osob a majetku


3. Příprava a implementace

a. Systému řízení kvality - QMS dle ISO 9001
b. Environmentálního systému řízení – EMS dle ISO 14001
c. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – BOZP dle OHSAS 18001
d. Systém řízení bezpečnosti informací – ISMS dle ISO/IEC 27001

Vlastní implementace se týká jak jednotlivých systémů řízení nebo jejich sloučení do integrovaného systému řízení v různých kombinacích.

Veškeré činnosti probíhají za přísného dodržování bezpečnosti informací a ochrany obchodního tajemství klienta.

Ing. Vladimír Bejšovec